Digipro

FreeSense

Het Eindhovense FreeSense Solutions BV richt zich op innovatie door het ontwikkelen van een nieuwe wearable die gebruikt kan worden voor verschillende toepassingen. De missie van het nog jonge bedrijf is het realiseren van een draagbaar apparaat dat zich naadloos kan aanpassen aan de individuele wensen – van sport tot onderwijs, van gezondheidszorg tot professioneel gebruik. Vanaf 2013, toen meetsensoren op millimeter-schaal nog in opkomst waren, werkt FreeSense gestaag aan het realiseren van ultra-compacte wearable technologie met meer functionaliteiten en aanpassingsvrijheid voor de gebruiker. Inmiddels heeft het bedrijf in het kader van Digipro de wearable verder verrijkt met auditieve functionaliteiten en is de draaglocatie definitief naar het oor verhuisd: een ‘Hearable’. De onderneming staat onder leiding van Alex Serrarens, die tevens een sterke achtergrond in hightech-automotive heeft. De Buddy-technologie moet uitgroeien tot een compleet Wearable-as-a-Service platform dat zich door zelflerende software kan aanpassen aan de meest uiteenlopende behoeften van gebruikers.

CareBuddy en Digipro
In november 2018 zijn wij binnen het Digipro-programma met de ontwikkeling van een CareBuddy gestart, vertelt Serrarens. “Dit is een multifunctionele wearable die draagbaar is in het oor. Deze versie van de wearable is speciaal ontworpen voor ouderen en dient als een zeer veelzijdig en ‘slim gehoorapparaat’. De CareBuddy kan diverse biometrische gegevens registreren zoals bijvoorbeeld cardiovasculaire parameters (hartslag en dergelijken, red.), temperatuur, lichaamsbeweging en bio-auditieve signalen. Deze metingen kunnen draadloos worden verzonden naar een data-platform in de cloud. Het grote voordeel van het binnen Digipro ontwikkelde prototype is dat het ouderen kan assisteren bij hun dagelijkse activiteiten. Het maakt directe communicatie zonder tussenkomst van een smartphone op afstand mogelijk en fungeert tegelijkertijd ook als gehoorapparaat.”

FreeSense is een B2B-bedrijf dat met verschillende partners samenwerkt om uiteindelijk eindproducten bij de consument of professional te krijgen. Door deze samenwerkingen weet FreeSense in verschillende domeinen applicaties te ontwikkelen. Partner binnen het Digipro-project is de Duitse gehoortoestellenproducent auric Hörsysteme. Serrarens: “Wij kenden auric al en stonden in goed contact met hen. Zij zijn gespecialiseerd in de ontwikkeling van gehoortoestellen en hebben vanuit hun expertise een waardevolle bijdrage aan het project kunnen leveren. Met Digipro hebben wij bovendien een platform gevonden om de bestaande samenwerking verder te intensiveren. Het was voor ons een mooie kans om gedurende het innovatieproject meerdere functies aan de wearable toe te voegen. Zo hebben we door middel van een speciale vouwtechniek alle elektronica in een kleine “in-ear” vorm kunnen gieten en is het ons gelukt om bijvoorbeeld de hartslagmonitor als sensor aan het huidoppervlak te plaatsen. Uiteindelijk willen we dit op een grotere schaal kunnen produceren, maar ook het bijbehorende datamonitorsysteem helpen uitrollen.”

Grensoverschrijdende samenwerking
Gedurende het innovatieproject vond een prettige samenwerking met auric plaats, erkent Serrarens. “We hebben elkaar regelmatig bezocht om bijvoorbeeld te overleggen over de technische functionaliteiten van het prototype en daarbij verdere acties voor de ontwikkeling vast te stellen. Daarnaast hebben we regelmatig gesproken over de marktkansen. Culturele verschillen komen in intensieve samenwerkingstrajecten altijd goed tot uiting. Zo was het voor ons interessant om te zien dat in het ontwikkelproces de Duitse ‘Gründlichkeit’  goed naar voren kwam. Ook vormde het een uitdaging om gezamenlijk out-of-the-box op zoek te gaan naar nieuwe combinaties van innovaties. De onderlinge sfeer was dermate goed dat we gezamenlijk tot een mooi resultaat zijn gekomen.”

“Het Digipro-programma was de perfecte springplank voor FreeSense om de volgende stap in het ontwikkelproces vorm te geven” – Alex Serrarens

Route-to-market
Bij het ontwikkelen van een nieuwe innovatie worden ondernemers ook vaak geconfronteerd met technologische uitdagingen. Serrarens: “Er zijn op dit moment nog een aantal aspecten die geperfectioneerd moeten worden, voordat we echt de markt op kunnen. Het mooie aan de samenwerking met auric is dat zij hun markt, namelijk de markt van ‘hearing aids & enhancement’, al goed kennen. Als ons product klaar is om op de markt gebracht te worden, dan kunnen zij het via hun verkoopkanalen gaan aanbieden.” Voordat het zover is zijn er echter nog een aantal obstakels voor FreeSense en auric te overbruggen, zo stelt Serrarens. “Met name de software voor de verschillende gebruikersfuncties moet nog worden geoptimaliseerd. Op dit moment zijn nog niet alle functies klaar voor gebruik. In de basis werkt alles, maar nu zijn we in de fase aanbeland om het product naar een hoger gebruikers-niveau te tillen.”

Toegevoegde waarde voor medische wereld
Serrarens vertelt dat de innovatie voor de medische sector in het algemeen en voor ouderen in het bijzonder een toegevoegde waarde kan hebben. “Met name voor ouderen is het van belang dat  de vitale functies van het lichaam frequent worden gemeten en gemonitord. ‘Health monitoring’ is een thema dat in een stroomversnelling is geraakt door de COVID-19-pandemie. Mensen moeten nu bijvoorbeeld thuisblijven als ze symptomen van het virus hebben. Dankzij ons product is het mogelijk om ziekenhuizen te ondersteunen in het op comfortabele en persoonlijke manier monitoren van patiënten in hun eigen thuissituatie. Dit biedt ook de mogelijkheid om zorgpreventie naar een hoger niveau te tillen en daarmee de zorgkosten te drukken. Met onze informatie kan er preventief een inschatting worden gemaakt of een ziekenhuisopname nodig is. Hiermee kan het gemiddelde aantal dagen dat een patiënt in een ziekenhuis verblijft uiteindelijk aanzienlijk worden gereduceerd. Door preventieve monitoring en coaching leveren we bovendien een bijdrage aan het langer gezond en vitaal blijven van mensen.”

Het monitoren kan al bijna in de praktijk worden toegepast, gaat Serrarens verder. “Zo zijn we in staat om de wearable met een smartphone, Wifi of Bluetooth router te verbinden die dan kan communiceren met de cloud. Verder is het ook mogelijk om de data versleuteld naar het ziekenhuis te sturen, waar de gegevens vervolgens wordt opgeslagen in een portal. Het is echter wel van belang dat er bij de gebruiker een router aanwezig die de hoeveelheid data veilig kan versturen. Gelukkig zijn hiervoor al een aantal toegewijde producten en diensten op de markt waarop we kunnen aanhaken.”

Multifunctionele techniek
Maar de innovatie van FreeSense is nog breder inzetbaar. Wat wij ontwikkelen, is veel meer dan alleen een gehoorapparaat, vertelt Alex Serrarens: “Onze Buddy technologie kan niet alleen vitale functies van het lichaam meten, maar is bijvoorbeeld ook in staat om lichaamsgeluiden op te nemen tijdens de slaap, dit kan bijvoorbeeld voor apneupatiënten van toepassing zijn. Ook kan de technologie worden ingezet voor sport- en mindfulness toepassingen. Zelfs voor kinderen met spraak- of concentratieproblemen kan onze toepassing worden gebruikt in de vorm van nieuwe onderwijstechnologie. Eigenlijk is elke toepassing waarbij een combinatie nodig is van bio-sensing, audio- en (data)communicatie geschikt om de Buddytechnologie te gebruiken. Al met al zijn we er door de ondersteuning vanuit het project Digipro in geslaagd om een zeer slimme en multi-inzetbare bio-hearable te ontwikkelen.”