Digipro

Wat is Digipro?

Digipro is een Nederlands-Duits project speciaal voor mkb-bedrijven in grensregio die kansen zien in digitale transformatie. Via Digipro ontvangen mkb-bedrijven begeleiding bij de ontwikkeling van intelligente producten, processen en modellen. Het Digipro-programma bestaat uit vijf modules, die lopen van de oriëntatiefase tot conceptontwikkeling en uiteindelijk de bouw van prototypen. Het is mogelijk om via zij-instroom een passende module te kiezen.

Een projectaanvraag gebeurt altijd in samenspraak met (één van) de regiopartners. Indien u meer informatie wilt, of van plan bent een aanvraag te doen, kunt u contact opnemen met de coördinator uit uw regio.

Daarnaast onderneemt Digipro de volgende activiteiten:

  • Voorlichtingsbijeenkomsten en workshops
  • Coaching
  • Clustering met andere mkb’ers en kennisinstellingen uit het buurland
  • Uitwisseling over de grens tussen Smart Industry-field labs en andere shared facilities
Vijf modules Digipro (klik voor vergrootte weergave)