Digipro

Vind hier een samenwerkingspartner

Competentieatlas 

Competentieatlas

Het doel van de competentieatlas is het ondersteunen van ondernemers in hun zoektocht naar een geschikte kennispartner uit het buurland. Met de competentieatlas willen wij de koppeling van mkb-bedrijven, kennisinstellingen en dienstverleners eenvoudiger maken. Uit ervaring blijkt namelijk dat het verbinden van partijen met de juiste competenties bepalend is voor de mate van succes in innovaties. De database met kennisdragers wordt beschouwd als een ‘open register’. Dit houdt in dat ook nieuwe mkb-bedrijven, dienstverleners en kennisinstellingen uit het projectgebied in de competentieatlas kunnen worden opgenomen.

Competentieatlas  

De competentieatlas is een digitale kaartweergave van alle bedrijven die betrokken zijn of geïnteresseerd zijn in grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten. In de kaart zijn niet alleen bedrijven die deelnemen aan INTERREG-programma’s opgenomen, maar ook verschillende shared facilities (kennisclusters), dienstverleners en netwerkorganisaties.

De gebruiker kan in de kaart filteren op type organisatie, sleuteltechnologie, subsleuteltechnologie en de sector waarin de organisatie actief is. Door het kiezen van een of meerdere sleuteltechnologieën, worden alleen de organisaties getoond die de betreffende sleuteltechnologie toegekend hebben gekregen. Hetzelfde geldt voor de subsleuteltechnologieën en sectoren. Het is tevens mogelijk om een sleuteltechnologie en een sector te selecteren. Hierbij geldt eveneens dat in de kaart en in de tabel de organisaties worden weergegeven die in de betreffende sector actief zijn c.q. over de betreffende sleuteltechnologie beschikken. In de tabel worden de toegekende sleuteltechnologieën, de naam van de organisatie, het type organisatie en een link naar de website getoond. Het is daarnaast ook mogelijk om via de zoekfunctie een specifieke organisatie te vinden.

U vindt de competentieatlas hier.
 

Vermelding in de atlas

Bent u een ondernemer die actief is binnen een van de sleuteltechnologieën en bent u geïnteresseerd in grensoverschrijdende NL/DE-samenwerking? Dan kan uw bedrijf in de competentieatlas worden opgenomen. Stuur een e-mail naar: info [at] digipro-interreg [dot] eu. Ook als u in contact wilt komen met een van de partijen in de competentieatlas kunt gebruik maken van bovenstaand e-mailadres.

In de atlas hebben we op zorgvuldige wijze bedrijven aan de verschillende sleuteltechnologieën gekoppeld. Als u onjuistheden constateert, neemt dan contact op met info [at] digipro-interreg [dot] eu.

Impressie Competentieatlas (klik voor vergrootte weergave)