Digipro

BuildersMind

Door het woningtekort moet de bouwsector de komende jaren in een snel tempo veel huizen bouwen, en dat terwijl de productiviteit niet meegroeit. Eén van de redenen is de geringe mate van digitalisering en het ontbreken van automatisering op de bouwplaats.

Binnen Digipro heeft het Duitse bedrijf BuildersMind samen met zijn Nederlandse partner MANgineers een automatische oplossing voor de real-time documentatie van bouwplaatsen ontwikkeld. Dirk Schlüter, CEO van BuildersMind:"Tegenwoordig voeren de meeste bouwbedrijven hun gegevens nog handmatig in. Dit kost veel tijd en je maakt sneller fouten. Wij kunnen met behulp van sensoren en software op elk moment de status van de bouwplaats volgen. Op deze manier kan het bouwpersoneel zich op zijn kerntaak concentreren, namelijk het bouwen zelf."