Digipro

Themabijeenkomst met ondernemers bij Smart Business Centre CIVON

Op donderdag 7 februari 2019 vond bij Smart Business Centre CIVON in Ulft het jaarlijkse RCT/ACT-jaarevent plaats. Deze inspirerende en motiverende netwerkbijeenkomst, met als belangrijkste thema 'veranderingen rond de Maakindustrie', trok meer dan 200 ondernemers. Tijdens het evenement, dat uit een plenair programma en een workshopgedeelte bestond, werden in een interactieve setting diverse themagebieden rondom innovatie besproken. Ook een delegatie van Oost NL was bij de bijeenkomst in de Achterhoek aanwezig. Zo richtte Erwin Altena, projectmanager bij Oost NL en regiocoördinator van het INTERREG VA-project Digipro​, zich op het thema grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland.

RCT

Voor het evenement werden diverse thematafels ingericht, waar experts kennisoverdracht rondom een bepaald thema verzorgden. De themagebieden, die tijdens de sessies aangesproken werden, toonden een grote diversiteit. Zo werd niet alleen de technologische stand van zaken op het gebied van cobots en cybersecurity uiteengezet, maar ook de relatie van ondernemers met Duitsland aangehaald. Erwin Altena, regiocoördinator van Digipro, zegt daarover het volgende: "We kijken allemaal naar de rest van Nederland, maar we vergeten wel eens hoe dichtbij Duitsland eigenlijk is. Daar komt de omvang van de Duitse markt en de potentie die deze voor Nederlandse ondernemers biedt nog eens bij."

Duitsland achterland van de Achterhoek​

De thematafel 'Duitsland achterland van de Achterhoek' is een gezamenlijk initiatief van Oost NL (vanuit Digipro, GO4EXPORT en de Groeiversneller), Grenzhoppers en Internationaal Netwerkbureau. Tijdens de sessie werd een breed programma aangeboden op het gebied van financiering, kennis en netwerk met als doel om bedrijven te begeleiden bij de stap richting Duitsland. De thematafel heeft concreet tot nieuwe, duurzame verbindingen tussen innovatieve ondernemers geleid, die de Duitse markt willen betreden. Veel ondernemers die zich in de opstartfase van Duits-Nederlandse samenwerking bevinden, hebben hun kennis over het zakendoen met de Oosterburen aanzienlijk weten te vergroten.   

De meerwaarde van het RCT/ACT-event voor Oost NL was groot. "We hebben ons eigen netwerk kunnen verstevigen door uitgebreid te spreken met belangrijke partijen in het grensoverschrijdende speelveld. Ook hebben we het Duits-Nederlandse innovatieproject Digipro, de Exportvoucher en andere instrumenten ter bevordering van grensoverschrijdende samenwerking goed onder de aandacht bij ondernemers kunnen brengen. Op korte termijn hopen we hier in de vorm van concrete projectaanvragen de vruchten van te kunnen plukken", aldus Erwin Altena.

Binnen Digipro is er nog steeds volop ruimte voor innovatieve projecten op het gebied van automatisering en digitalisering. Overweegt u bijvoorbeeld een project op het gebied van Sensoriek, Kunstmatige Intelligentie en/of IoT? Bezoek dan onze website https://www.digipro-interreg.eu/ en neem contact op met de regiocoördinator van uw regio.

Digipro wordt in het kader van het INTERREG VA-programma Deutschland-Nederland door de Europese Unie ondersteund uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het project wordt gecofinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de provincies Gelderland, Limburg en Noord-Brabant, Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen, Europese Unie/INTERREG.

www.digipro-interreg.eu

interreg-logo

Bijlage
interreg logo574.75 KB