Digipro

De digitale transitie in de Nederlands-Duitse grensregio vormgeven

Digitalisering en innovatie spelen een steeds belangrijkere rol spelen in Europa. De digitaliseringsgraad neemt zelfs zo snel toe dat Europa spreekt over het “digitale decennium” in haar digitale strategie, waarin enkele ambitieuze doelstellingen staan tot 2030. Deze digitale transitie zal de manier van leven en werken sterk veranderen. Nieuwe technologieën kunnen bijdragen aan het oplossen van problemen op het gebied van duurzaamheid, het efficiënter inrichten van de zorg en het vergroten van de concurrentiekracht
van (kleinere) bedrijven. Deze mogelijkheden kan Europa alleen benutten door samen te werken.
De grensregio’s vormen hierbij een belangrijk verbindingsmiddel. Met name de Nederlands-Duitse
Interreg-regio, die zich uitstrekt van de Waddenzee tot de Niederrhein, bezit een groot potentieel.

Strategie Digitale Transitie

Om de digitale transitie in de Nederlands-Duitse grensregio in kaart te brengen, presenteren wij u het rapport “Masterstrategie Digitale Transitie in de Grensregio Nederland-Duitsland”. Zoals de titel al aanduidt, gaat het rapport in op verschillende thema’s wat betreft de digitale transitie in de Nederland-Duitse grensregio: de stand van zaken, de mogelijkheden, uitdagingen en tenslotte zal een routekaart worden gepresenteerd voor de toekomst. De focus ligt hierbij op mkb-bedrijven in de (maak)industrie.
Een groep die moeite heeft om de digitale transitie bij te benen en grote stappen moet zetten
om productief en levensvatbaar te blijven.

Het rapport is bedoeld voor discussie. Discussie over richting, innovatie en samenwerking.

Op basis van feedback, aanvullingen en besprekingen wordt een definitieve rapportage opgesteld waarmee we de komende jaren invulling geven aan de digitale transformatie in de grensregio.

De doelgroep voor dit rapport zijn alle stakeholders die direct of indirect betrokken zijn bij grensoverschrijdend samenwerken in de Interreg-regio Nederland-Duitsland. Het rapport biedt handvaten voor beleidsmakers en intermediairs. Door de coronacrisis is het belang van digitalisering toegenomen en is digitaal werken de norm geworden. Het rapport wil echter verder kijken dan de coronacrisis en zoomt met name in op de kansen voor de komende jaren, los van deze crisis.

Het rapport is mede tot stand gekomen met behulp van diverse experts. Aan het rapport is een directe bijdrage geleverd door Frauenhofer Project Centre, KEX Knowledge Exchange Centre, INC Invention Centre, Dialogic, Radboud Universiteit en Hochschule Niederrhein. Het ministerie EZK, het ministerie MWIDE van NRW en de provincies Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg zijn geïnterviewd
en hebben daarmee een bijdrage geleverd aan dit onderzoek.

Bekijk het volledige rapport in de bijlage.