Medipee

Medipee

In het Digipro-project ‘P1med’ werkt het bedrijf Medipee aan de ontwikkeling van een urinemeetsysteem, dat het uitvoeren van een thuisanalyse mogelijk maakt. Doelstelling van het project is het overbodig maken van de vaak onhygiënische, handmatige tussenstappen bij de urineanalyse. Om dit te kunnen realiseren, wordt er gebruik gemaakt van optische meetmethoden om de urinemeting automatisch te kunnen starten en om de daadwerkelijke analyse direct op het toilet uit te kunnen voeren.

“Het project P1med  is van essentieel belang bij het mogelijk maken van een digitale urineanalyse direct op het toilet in eigen huis. Met behulp van Digipro hebben we een nieuwe, innovatieve stap kunnen zetten op het gebied van medische technologie.” – Thomas Prokopp, Managing Director Medipee

Prototype

In het project werd een prototype ontwikkeld die geschikt is voor het uitvoeren van onderzoek en tests gericht op de markt. Op basis van de inzichten uit de tests worden verdere optimaliseringsmogelijkheden en toepassingsbehoeften geïdentificeerd. Zo worden eigenschappen als de exploitatiegraad en de betrouwbaarheid van het apparaat onderzocht. De resultaten uit de tests, worden vervolgens door ons geanalyseerd en gebruikt bij de verdere ontwikkeling (mechanisch, elektrisch en softwarematig) van het prototype.

De omgeving van een toilet voor het uitvoeren van een urineanalyse brengt veel specifieke uitdagingen met zich mee: denk bijvoorbeeld aan concrete vraagstukken als de monstertrekking, de optische meting, de mechaniek, de connectiviteit en dataverwerking. Het analyseren en beoordelen van deze uitdagingen vormde de belangrijkste opgave in het project. Het op universele wijze kunnen monteren van het meetsysteem aan zo veel mogelijke soorten toiletten was bovendien een belangrijke uitdaging bij de ontwikkeling van het prototype.  

Interdisciplinaire samenwerking

De technisch-wetenschappelijke uitdagingen om de projectdoelstellingen te kunnen bereiken, waren aanzienlijk en uitdagender dan standaard ontwikkelingsopgaven. In deze setting zijn het doorlopen van uitvoerige tests  beslist noodzakelijk voor een doelgerichte ontwikkeling. De uitkomsten en data van deze testen, vormen een belangrijk bestanddeel bij het identificeren van de behoeftes en eisen die toekomstige klanten aan het meetsysteem hebben. De interdisciplinaire samenwerking tussen de projectpartner Idenova B.V. ,  Medipee GmbH en M&P Unternehmensberatung GmbH vormde de sleutel tot het succesvol realiseren van de projectdoelstellingen. Zonder de ondersteuning van het INTERREG VA-project Digipro zou dit niet mogelijk zijn geweest. 

De interdisciplinaire oplossingen, waaraan de projectpartners hebben gewerkt, ziet men terug  in de projectnaam ‘P1med’; P1 staat voor het prototype en de bijbehorende versienummer, m: verwijst naar de mechanische ontwikkeling, e: duidt de elektronische realisatie aan,  d: symboliseert de digitalisering die binnen de eigen app en softwareontwikkelingen hebben plaatsgevonden.

Digipro wordt in het kader van het INTERREG VA-programma Deutschland-Nederland door de Europese Unie ondersteund uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het project wordt gecofinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de provincies Gelderland, Limburg en Noord-Brabant, Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen, Europese Unie/INTERREG.

Video impression