Digipro

ITQ GmbH

In de afgelopen decennia is de complexiteit van machines sterk toegenomen.  Bovendien staan bedrijven voor de uitdaging om machines te laten interageren en vergen verschillende klanten ook verschillende productieprocessen. Om een machine goed te laten werken, moet je ze programmeren met codes. Hoe bepaal je de kwaliteit van zo'n code? Het bedrijf ITQ GmbH uit Duisburg en TIOBE uit Nederland hebben in het kader van het Digipro-project een toepassing ontwikkeld waarmee een PLC-code onmiddellijk kan worden geanalyseerd en geëvalueerd. Laurenz Noack, Software Engineer & Consultant bij ITQ: "Het voordeel is dat bedrijven direct kunnen zien hoe goed de programmeertaal van hun machine is. Op die manier besparen ze tijd en geld."

Software-advies en -diensten

ITQ ondersteunt bedrijven op het gebied van werktuigbouwkunde en installatietechniek bij het implementeren en verbeteren van hun mechatronische ontwikkeling. Noack: “Wij ontwikkelen hoofdzakelijk software samen met onze klanten en ondersteunen hen niet alleen bij de implementatie, maar ook tijdens de analysefase en de kwaliteitsborging van de software. Daarnaast adviseren wij onze cliënten ook welke technologieën en methoden het best geschikt zijn voor de desbetreffende situatie en hoe zij daardoor hun bedrijfsvoering kunnen verbeteren. Om een proces ingrijpend te kunnen veranderen, moeten de functies en processen van het systeem in de beginfase van een project worden gedefinieerd en moet in een zo vroeg mogelijk stadium met de software-ontwikkeling worden begonnen.”

Programmeerbare logische controllers (PLC's)

Noack: "De meeste van onze klanten gebruiken zogeheten programmeerbare logische controllers (PLC's), waarmee machines en systemen kunnen worden geautomatiseerd. Een PLC is gewoonlijk een apparaat dat is geprogrammeerd om de motor van een machine te besturen. De motor moet op zijn beurt worden geprogrammeerd, zodat de machine de vooraf bepaalde basisfuncties kan uitvoeren. Sommige van onze klanten zitten bijvoorbeeld in de hout- of verpakkingsindustrie en moeten hun machines op elkaar afstemmen, zodat zij van een grondstof een eindproduct kunnen maken. Onze klanten willen weten dat de motor, die het brein van een machine of installatie is, foutloos is geprogrammeerd. Anders zou de productie tot stilstand kunnen komen en zou de klant met hoge kosten worden geconfronteerd. Wij, bij ITQ, proberen dit brein overzichtelijk te structureren, zodat andere mensen ook kunnen begrijpen wat wij hebben geïntegreerd. Systemen kunnen heel eenvoudig zijn, bestaande uit slechts één machine, maar ook complex, bestaande uit verschillende machines die met elkaar moeten interageren."

Kwaliteit van de software

Noack: "De reden waarom wij aan het Digipro-project hebben deelgenomen, is dat naast de kwaliteit van de software, onderzoek en ontwikkeling van nieuwe technologieën voor ons zeer belangrijk zijn. Op het gebied van PLC's zijn er nog niet zoveel kwaliteits- en veiligheidssystemen, en omdat onze klanten hoofdzakelijk PLC's gebruiken en programmeren met een low-level taal, wilden wij weten hoe goed de code is die ze schrijven.

“Toen leerden we het bedrijf TIOBE uit Nederland kennen. TIOBE heeft een meetsysteem dat gebruikmaakt van vele hulpmiddelen om de kwaliteit van een programmeringsbestand te meten. Hieruit creëert TIOBE een soort kwaliteitslabel, net zoals men dat kent van elektrische apparaten: van rood naar groen. Zo kun je direct zien hoe goed de code is. Wij wilden dit meetsysteem ook gebruiken voor PLC's, omdat dit tot nu toe nog niet bestond. Dergelijke functies bestaan slechts gedeeltelijk en veelal verspreid over verschillende programma's, maar niet zo compleet en gebruikersvriendelijk als de toepassing van TIOBE.”

Samenwerking met TIOBE

Noack: "We hebben met TIOBE een app ontwikkeld die de kwaliteit van codes voor PLC's meet. Het idee is dat TIOBE deze app integreert in hun raamwerk. Dan kunnen klanten niet alleen de moderne high-level talen gebruiken, maar ook andere low-level programmeertalen. Wij hebben ons laten leiden door de statistieken van TIOBE en hen vervolgens de informatie verstrekt die zij nodig hadden om deze in hun interface te integreren. Om deze informatie te verkrijgen, zijn tijdens het project tests in de praktijk uitgevoerd met enkele van onze klanten. Wij schreven codes voor onze klanten en TIOBE ontwikkelde daaruit een evaluatiemodel. Zij kunnen ons bijvoorbeeld laten zien welk percentage van onze code van commentaar is voorzien. Als er een laag percentage uitkomt, is dat een slecht resultaat. Vervolgens hebben wij onze codes aangepast en bij onze klanten geïmplementeerd. We herhaalden dit totdat het evaluatiemodel van TIOBE een bepaalde kwaliteit had en we tevreden waren over de functionele eisen en het grafisch ontwerp.”

Groot potentieel

De samenwerking met TIOBE biedt ITQ veel perspectief voor de toekomst. Noack: "Dit project stelt ons ook in staat klanten te winnen binnen andere industrieën, en contacten te leggen die we voordien niet hadden. Momenteel ontwikkelen wij het product nog samen met TIOBE tot het klaar is voor de markt, wat waarschijnlijk tot het einde van het jaar zal duren. Daarna zullen wij het aan onze klanten kunnen aanbieden. TIOBE zal het ook presenteren aan zijn klanten, die zich niet alleen in Nederland, maar wereldwijd bevinden. Dat zou veel potentieel voor ons kunnen openen. Door dit project zullen wij waarschijnlijk op permanente basis met TIOBE samenwerken. Digipro heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld, aangezien het project bedrijven met elkaar in contact heeft gebracht en iedereen van elkaar heeft kunnen leren. Je kunt niet alles zelf doen. Je hebt de sterke punten van de ander nodig en vice versa."