Digipro

CA7 GmbH

Hoewel skateboarden dit jaar voor het eerst met twee officiële disciplines vertegenwoordigd is tijdens de Olympische Spelen, loopt de technologische ontwikkeling van de sport nog steeds achter. Het SportsTech-bedrijf CA7 GmbH uit Mönchengladbach heeft in het kader van Digipro een technologie ontwikkeld waarmee zij de prestaties van skateboarders kunnen meten en visualiseren. Yannick Sieben, eigenaar van het bedrijf, hoopt dat zijn technologie kan bijdragen tot professionalisering van de sport.

Action sports

CA7 GmbH richt zich op de professionalisering van de zogenaamde “action sports”. Dit zijn sporten die zich kenmerken door hoge snelheden, grote risico’s en bovenal een hoge mate van adrenaline. Sieben: "Vaak is voor deze zeer veeleisende sporten, zoals skateboarden, snowboarden, BMX en Freeskiing een managementconcept nodig dat het mogelijk maakt zich te ontwikkelen tot een competitieve en professionele sport. Het proces omvat de behandeling van sportrechtelijke aspecten tot en met de concrete commercialisering van de sport met concepten voor marketing, PR en communicatie.”

Digitalisering in de professionele sport

"Op een bepaald moment in dit proces zijn technologische concepten nodig waarmee binnen de beroepssport wedstrijdrelevante analyses kunnen worden uitgevoerd," aldus Sieben. "In het voetbal, bijvoorbeeld, worden de activiteiten van spelers geregistreerd en statistisch geanalyseerd. Technologieën zoals de video-assistent-scheidsrechter en het verzamelen van gegevens via trackers op de atleet dragen bij tot de verbetering van de sport in termen van eerlijkheid en atletische kwaliteit. Het kunnen volgen van de concrete analyses en evaluaties zorgt er ook voor dat toeschouwers de sport beter kunnen begrijpen en zo hopelijk ook het enthousiasme toeneemt.”

Het project "Trace X"

Met dit in gedachten lanceerde Sieben het "Trace X"-project en realiseerde het als onderdeel van Digipro: "Concreet gaat het bij dit project om de toepassing van een AI-gebaseerd sensorsysteem voor professioneel skateboarden. Zeker gezien de ontwikkeling van een internationaal zeer populaire straatsport naar een Olympische discipline, betekent dit een innovatie en daarmee een mijlpaal voor de professionalisering.”

"Met behulp van een tracker kunnen wij tijdens een wedstrijd gegevens registreren zoals de snelheid, de positie van de atleet, de hoogte van een sprong, de impact bij de landing en de herkenning van bepaalde trucs. Op die manier kunnen we niet alleen een volledig beeld krijgen van de prestaties van individuele skaters, maar kunnen we ook de vergelijkbaarheid tussen verschillende skaters transparanter maken, wat uiteindelijk leidt tot een groter concurrentievermogen van de sport. Niet in de laatste plaats zou dit ook gevolgen hebben voor de beoordeelbaarheid van de atleten door juryleden, bijvoorbeeld tijdens de Olympische Spelen.”

Uitdagingen

"Tijdens het project moesten we verschillende uitdagingen overwinnen. De sensor, die op de skater wordt geplaatst, moest in detail worden getest om nauwkeurige en bruikbare gegevens te kunnen genereren. Van tijd tot tijd hadden we te maken met een signaalverlies als gevolg van de grote hoeveelheid staal en ijzer in een skateboardhal. Bovendien is elke skateboardhal anders en kunnen er in de laatste minuten voor de wedstrijd nog kleine wijzigingen worden aangebracht. Dit heeft veel gevolgen voor de sensoren en leidde in het begin tot onnauwkeurige metingen. In voetbal is het gemakkelijker, omdat je te maken hebt met een duidelijk afgebakende vorm van het veld. Het moeilijkste was echter onze praktische kennis om te zetten in werkende technologie."

Grensoverschrijdende samenwerking door Digipro

Het bedrijf voerde het project uit in samenwerking met twee Nederlandse partners: "We hebben vooral kunnen profiteren van de sensorontwikkeling door Sport eXperience uit Eindhoven en de softwareoplossing van het bedrijf Enconics. Wij waren verantwoordelijk voor het conceptuele ontwerp en het projectbeheer, een niet te onderschatten aspect. Het was bijzonder moeilijk om de door de sensoren gegenereerde gegevens te vertalen in visuele software. Dit was voornamelijk te wijten aan de gevolgen van de Corona-crisis, waardoor we elkaar niet veel konden zien in een testomgeving. In plaats daarvan moesten we virtueel met elkaar overleggen. Maar in termen van tijd en resultaat kunnen we zeggen dat de samenwerking binnen het Digipro-project tot het gewenste resultaat heeft geleid."

Veelbelovende ontwikkelingen voor de toekomst

De resultaten van het Digipro-project bieden hoop voor de toekomst: "De toepassingsgebieden voor het gebruik van sensortechnologie in de professionele sport zijn breed en divers. De meer concrete analyse van trucs in het skateboarden vereist echter de combinatie van verdere technologieën, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een op AI gebaseerd camera-analysesysteem. Zo zou men de individuele activiteiten van de atleet nauwkeuriger kunnen analyseren, vergelijkbaar met het gebruik van de technologie in het voetbal. Wat de technologische status van de analyse van het skateboarden betreft, zijn we nog niet zo ver als de voetbalsport al is. Toch willen wij op lange termijn verdere stappen zetten door middel van videoanalyse, machinaal leren en kunstmatige intelligentie. Als we daar een goede basis hebben, kunnen we onze kennis ook toepassen op andere sporten, zoals surfen en mountainbiken."