Digipro

Anoxia BV

Het Gelderse bedrijf Anoxia BV vindt dat ieder dier een waardig levenseinde verdient. Hun missie: dierenwelzijn verbeteren in een sector waarin dat niet vanzelfsprekend is. Vanuit deze gedachte hebben zij een techniek ontwikkeld om dieren met zo min mogelijk stress en pijn te euthanaseren. Dit doen zij door gebruik te maken van stikstofschuim, waardoor het dier binnen afzienbare tijd bewusteloos raakt en dus niets voelt. Hoe maak je zoiets meetbaar en hoe zorg je er tegelijkertijd voor dat je aan de strenge Europese regels op het gebied van dierenwelzijn voldoet? Michiel van Mil, directeur Productie, Research & Development van Anoxia BV, gaat in op deze vragen en vertelt over zijn deelname aan Digipro.

Stikstofschuim
Van Mil: “Wij zijn opgericht in 2014 met als doel om dierenwelzijn te verbeteren. In de meest cruciale fase van hun leven, namelijk het einde. Wij hebben een methode ontwikkeld om de dieren die ziek zijn op de boerderij of bij de fokkers op een manier te doden, die zo min mogelijk stress en pijn oplevert: met stikstofschuim.”

De methode werkt als volgt: de dieren die niet meer levensvatbaar zijn, worden in een bak geplaatst en ondergedompeld in schuim. Dat schuim bestaat uit bellen, die voor 99 procent zijn gevuld met stikstof, een element dat van nature aanwezig is in de lucht. De ruimte wordt hierdoor zuurstofarm en het gevolg is dat het dier, zonder het te merken, binnen afzienbare tijd (10-20 seconden) zijn bewustzijn verliest. Na enkele minuten volgt een pijnloze dood zonder onnodige stress.

Daarnaast biedt de methode ook nog andere voordelen: het is snel en schaalbaar, het is psychisch minder belastend voor de medewerkers en het zorgt voor een beter imago van een industrie, waar veel consumenten kritisch tegenover staan.

Kunstmatige intelligentie
Om de methode meetbaar en transparant te maken, is er gebruik gemaakt kunstmatige intelligentie. Hiervoor heeft Anoxia BV samengewerkt met twee bedrijven: het ene bedrijf is Allround Technology BV in Enschede, dat ervoor zorgt dat men goede zuurstofmetingen in het schuim kan doen en het andere bedrijf is Advanced Solutions Nederland BV. Zij kunnen middels geavanceerde radartechnologie en kunstmatige intelligentie in het schuim kijken.

Erik Pouwen, algemeen directeur van Advanced Solutions Nederland BV, licht toe: “Bij het woord “kijken” denken de meeste mensen direct aan een camera, maar vanwege de dichtheid en de kleur van het schuim is het vrijwel onmogelijk om iets te zien. Wij moeten kunnen garanderen dat alle kuikens ook daadwerkelijk geëuthanaseerd zijn, daarom maken wij gebruik van radarvelden. Wat doen die radarvelden? Die produceren heel veel puntjes, wat wij “point cloud” noemen. Wij maken daar middels kunstmatige intelligentie opnames van en deze worden vervolgens geanalyseerd door ons eigen ontwikkelde algoritme. Zo kunnen we erachter komen of de convulsies, de bewegingen van de kuikens, zijn gestopt. Dat meten wij met wetenschappelijke zekerheid. Op deze manier komen de volgende factoren samen: de kennis van het schuim, de toepassing van de radar en de doorvertaling van de radar naar de analyse.”

Grensoverschrijdende samenwerking
Binnen Digipro heeft Anoxia BV nauw samengewerkt met het Duitse bedrijf Optibrut GmbH, een toeleverancier van kuikens voor boerderijen. Zij produceren kuikens van vleesrassen, waarbij gemiddeld 1 à 2 procent van de kuikens niet goed uit hun ei komt. Op dit moment is koolzuurgas de meest gangbare methode om kuikens te euthanaseren, echter kleeft er een groot nadeel aan: koolzuurgas leidt tot ademnood bij de dieren. Het dier ervaart gevoelens van stress, paniek en pijn gedurende de laatste momenten van zijn leven. Vandaar dat tachtig Europese welzijnsorganisaties vorig jaar een manifest hebben uitgebracht, waarin zij hebben gevraagd om koolzuurgas zo snel mogelijk uit te bannen voor het doden van dieren.

De proeven met de testinstallatie zijn met succes uitgevoerd voor Optibrut GmbH. Als deze proeven zijn afgerond, is de kans groot dat Anoxia BV een goedkeuring krijgt om haar methode in Duitsland in te voeren. Van Mil: “Dat betekent voor ons weer een belangrijk exportpotentieel, want Duitsland is één van de grootste markten van Europa. Wij hebben de afspraak met Optibrut GmbH dat zij gaan helpen met het invoeren van deze technologie.”

Digipro
Het Digipro-project bood alle samenwerkende partijen een goede mogelijkheid om hun kennis te bundelen en toe te passen in een land, dat een zeer strenge wetgeving hanteert op het gebied van dierenwelzijn. Daarom heeft Anoxia BV vanaf het begin contact gehad met de Duitse autoriteiten: “Ze hadden een fundamentele vraag die voor onze gehele stikstofschuim-methode gold. Het Digipro-project maakte het mogelijk om deze vraag te beantwoorden aan de hand van één diersoort en één type. In de toekomst hopen we onze methode ook toe te kunnen passen op grotere diersoorten, zodat we een bijdrage kunnen leveren aan meer dierenwelzijn,” besluit Van Mil optimistisch.

https://www.anoxia.eu/nl