Digipro

Zes nieuwe Digipro projectvideo’s gelanceerd

Nu steeds meer projecten binnen het INTERREG VA-project Digipro worden afgerond, komen de resultaten uit deze deelprojecten goed in beeld. Zes deelnemers binnen Digipro presenteren hun innovatieve ontwikkelingen: van optimaal ingemeten rolstoelen tot het digitaliseren van technische tekeningen met behulp van kunstmatige intelligentie. Deze best practices van digitale transformaties geven een impressie van de mooie resultaten binnen het Digipro-programma.

Digipro corporate beeld

Digipro ondersteunt mkb-bedrijven in de Duits-Nederlandse grensregio bij de digitalisering van producten, productie(processen) en businessmodellen. Via grensoverschrijdende samenwerking kunnen Duitse en Nederlandse mkb-bedrijven hun innovatiepotentieel maximaal benutten. De resultaten binnen Digipro zijn divers. De projecten zijn niet alleen voorbeelden van geslaagde innovatietrajecten, maar hebben ook maatschappelijke impact. Met hun innovaties geven partners een boost aan het digitaliseren van onder meer de maakindustrie.

Digipro stimuleert daarnaast het ontwikkelen en delen van kennis en expertise over AI, Robotica, IoT en Big Data, domeinen die voor de industrie van groot belang zijn. Erwin Altena, projectleider Digipro: “We zijn er trots op dat we met het programma een boost hebben kunnen geven aan het digitaliseren van de industrie. Om als bedrijf je concurrentiepositie te kunnen behouden, is het noodzakelijk dat (productie)processen verregaand gedigitaliseerd worden. Getuige deze mooie showcases kunnen we vaststellen dat het Digipro-programma de industrie hiervoor voldoende tools biedt."

Video's

playvideo

Airins Care

Airins Care is een bedrijf op het gebied van lucht- en ruimtedecontaminatie. Het bedrijf richt zich op het verwijderen van microbiologische vervuiling uit de lucht. Jelle Pit, directeur van Airins Care: “Binnen Digipro hebben we met onze Duitse partner Cumulus Luftbefeuchtungstechnik GmbH succesvol samengewerkt aan de realisatie van een preventief luchthygiënesysteem.”

Dnetwo

Met behulp van Digipro heeft het Dnetwo een ‘hotspotter’ ontwikkeld, een kunstmatige intelligentie die automatisch een explosietekening herkent en verbindt met de bijbehorende stuklijsten. “In samenwerking met onze Nederlandse partner NMCI hebben we daarmee een boost kunnen geven aan het digitaliseren van industriële bedrijven die een lange traditie in de maakindustrie kennen”, Florian Kölsch, directeur van Dnetwo.

playvideo

playvideo

Embedded Fitness

Embedded Fitness is een bedrijf dat zich bezighoudt met het thema interactief bewegen. Het bedrijf ontwikkelt met behulp van sensortechnologie concepten waarbij gamen en bewegen worden samengebracht. Carla Scholten, directeur van Embedded Fitness: “Binnen Digipro hebben we een ‘slimme’ spelvloer ontwikkeld, waarin games die bijdragen aan het bewegend leren worden geïntegreerd.”

Hausheld

Hausheld AG houdt zich bezig met het de ontwikkeling van intelligente meetsystemen. In het kader van Digipro heeft het bedrijf in samenwerking met zijn Nederlandse partner ProcessGold het bedrijfsmodel voor slimme meters verder ontwikkeld.

playvideo

playvideo

O4 Wheelchairs

O4 Wheelchairs is een rolstoelfabrikant van maatwerkproducten. Binnen Digipro heeft het bedrijf zich gericht op het digitaal inmeten van de menselijke maten in een rolstoel. Met de geoptimaliseerde ‘monostoel’ kunnen mensen met een lichamelijke beperking zich eenvoudiger bewegen, vervoeren en daarmee makkelijker deelnemen aan de maatschappij.

Vennekel
Vennekel richt zich als mkb-bedrijf op het realiseren van reclame en ontwerptechnische projecten. In het kader van Digipro heeft Vennekel een marketingtool ontwikkeld waarmee klanten gepersonaliseerd marketingmateriaal kunnen bestellen. Michaela Robles: “Het innovatieve karakter is dat het een open systeem betreft waarbij alle leveranciers van marketingmateriaal via een interface in het systeem kunnen worden geïntegreerd. Met de ondersteuning van Digipro waren we in staat om de innovatie versneld door te voeren."

playvideo

 

Blijf onze website volgen, de komende maanden zullen we meer showcases en filmpjes delen over succesvolle Digipro-projecten.

Over Digipro

Oost NL is de leadpartner van Digipro en werkt intensief samen met de projectpartners: Huis van de Brabantse Kempen, LIOF, stichting Regionaal Centrum voor Technologie Gelderland (RCT), IHK Niederrhein, MCC, GEMIT, wir4 en Euregio Rijn-Waal. Buiten het projectteam van Digipro zijn ook verschillende “geassocieerde partners” aan het project verbonden, die vanuit hun expertise de slagkracht en de reikwijdte van het programma vergroten.

Digipro wordt in het kader van het INTERREG VA-programma Deutschland-Nederland door de Europese Unie ondersteund uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het project wordt gecofinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de provincies Gelderland, Limburg en Noord-Brabant, Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen, Europese Unie/INTERREG.