Digipro

Workshop Vervolgfinanciering en -ondersteuning groot succes

Op dinsdag 4 februari 2020 vond in het Duitse Steinfurt de workshop ‘Vervolgfinanciering en ondersteuning’ plaats. Deze grensoverschrijdende bijeenkomst was een gezamenlijk initiatief van NRW.BANK, NRW.Europa, NBank en Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL en werd georganiseerd voor Duitse en Nederlandse bedrijven die deelnamen aan de INTERREG VA-programma’s Digipro en iPro-N. Het doel van de workshop was om de behoefte aan vervolgfinanciering en ondersteuning van mkb-bedrijven in kaart te brengen en ondernemers tegelijkertijd te informeren over de diverse subsidie- en financieringsmogelijkheden in Oost-Nederland, Nordrhein-Westfalen en Nedersaksen.

Workshop Digipro Erfurt

De bedrijven die aan de workshop deelnamen, hebben op projectbasis ervaring opgedaan met grensoverschrijdende samenwerking. Zo zijn Digipro en iPro-N voorbeelden van grensoverschrijdende projecten waarin Duitse en Nederlandse mkb-bedrijven samenwerken aan de ontwikkeling van intelligente producten, diensten en productieprocessen. Omdat de industrie door de voortschrijdende digitalisering en nieuwe opkomende technologieën radicaal verandert, worden ook mkb-bedrijven intern met uitdagingen geconfronteerd om concurrerend te blijven. De INTERREG VA-projecten Digipro en iPro-N bieden mkb’ers niet alleen ondersteuning met knowhow en subsidie, maar helpen ondernemers ook bij het opbouwen van een internationaal netwerk.

Wieteke Meijer, projectleider Digipro: ‘Na afsluiting van een samenwerkingsproject is het prototype gerealiseerd. Maar er zijn dan voor ondernemers nog stappen te zetten, voordat een product op de markt komt of een proces volledig is geïmplementeerd. Voor ons is het interessant om te weten waar ondernemers precies tegenaan lopen en welke financierings- en ondersteuningsbehoefte er nog is. Daarom is in samenwerking met onze partners NRW.BANK, NRW.Europa en NBank deze behoefte bij de deelnemersgroep in kaart gebracht en is op basis daarvan een overzicht gegeven van de beschikbare financieringsmogelijkheden. We willen hiermee  ondernemers stimuleren om na de realisatie van een prototype de volgende stappen te zetten richting verdere commercialisatie en marktintroductie.’

In de eerste workshopronde werd geïnventariseerd wat voor ondernemers de belangrijkste redenen zijn om deel te nemen aan een samenwerkingsproject in Digipro of iPro-N en welke financieringsbehoefte zij op dit moment hebben. Hieruit werd duidelijk dat ondernemers vooral de wens hebben om het bestaande productportfolio uit te breiden, interne bedrijfsprocessen te optimaliseren en nieuwe, internationale markten aan te boren. In het tweede deel van de sessie presenteerden Oost NL, NRW.BANK, NRW.Europa en NBank de verschillende lopende financieringsregelingen waarvan ondernemers gebruik kunnen maken. Verena Würsig, projectleider EU-financieringsmiddelen van NRW.BANK: ‘Deze workshop vormde een eerste stap om ondernemers te informeren over het bestaande aanbod aan financiering- en subsidiemogelijkheden. Ondernemers die geïnteresseerd zijn in een specifieke regeling kunnen zich verder laten informeren door Oost NL, NRW.BANK, NRW.Europa en NBank. Wij kunnen de ondernemers vervolgens adviseren over de verschillende mogelijkheden en regelingen.’

Digipro wordt in het kader van het INTERREG VA-programma Deutschland-Nederland door de Europese Unie ondersteund uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het project wordt gecofinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de provincies Gelderland, Limburg en Noord-Brabant, het Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie van de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen.