Digipro

Interreg VI Deutschland-Nederland

Sinds de jaren '90 worden in het Duits-Nederlandse grensgebied grensoverschrijdende projecten in het kader van de Interregprogramma's ondersteund. Voor de subsidieperiode 2021-2027 stelt de Europese Commissie ruim 240 miljoen euro beschikbaar voor het Interreg VI-programma Deutschland-Nederland. Met extra middelen uit de publieke en private sector kan voor de komende periode een investeringsvolume van bijna 470 miljoen euro worden verwacht.

Interreg VI NL DE

Lees voor meer informatie de flyer in de bijlage.

Of bekijk onderstaande website:

https://www.deutschland-nederland.eu/interreg-nach-2020/ 

Bijlage