Digipro

Digitale kick-off-sessie laatste projecten Digipro

Op donderdag 8 oktober 2020 heeft de officiële kick-off plaatsgevonden van de laatste ontwikkelingsprojecten binnen Digipro. In een digitale setting maakten de deelnemende bedrijven kennis met elkaar en werden de verschillende projectideeën gepresenteerd. In het INTERREG VA-programma Digipro konden drie additionele ontwikkelingsprojecten vanuit het beschikbare budget worden gefinancierd. Digipro heeft als doelstelling het ondersteunen van mkb-bedrijven bij de digitale transformatie van producten, (productie)processen en verdienmodellen.

Digipro continued kick off

Extra ondersteuning voor innovatieve bedrijven

Erwin Altena, projectleider van Digipro: “Digipro is als subsidieprogramma een groot succes gebleken en geeft ondernemers een extra zetje in de rug om te digitaliseren. Het oorspronkelijk beschikbare budget voor bedrijven binnen Digipro is volledig ingezet om innovatieve mkb-bedrijven te ondersteunen. Vanwege de COVID-19-pandemie heeft een aantal activiteiten echter niet kunnen plaatsvinden. Daarom hebben we samen met het projectmanagement de mogelijkheden verkend om vanuit het hiervoor gereserveerde budget nog een aantal additionele bedrijven te ondersteunen. Zo waren er binnen Digipro verschillende bedrijven die al een economische en technische haalbaarheidsstudie succesvol hebben afgerond, maar door uitputting van het budget helaas niet meer extra geholpen konden worden. Met de aanpassing hebben we het voor elkaar gekregen om middelen vrij te maken om alsnog drie extra innovatieprojecten in de ontwikkelingsfase verder te begeleiden.”

Nieuwe projecten, vergelijkbare voorwaarden

Bij deze projecten dient aangetekend te worden dat het maximale projectvolume €75.000,- bedraagt. In de projecten is sprake van een volwaardige grensoverschrijdende samenwerking tussen Duitse en Nederlandse mkb-bedrijven. Het subsidiepercentage is net als in Digipro op 40% vastgesteld. Erwin Altena: “Initieel was het de bedoeling dat deze projecten vanuit een nieuw programma ‘Digipro Continued’ ondersteund zouden worden. Vanwege de COVID-19-pandemie en de daarmee verbonden projectverlengingen vanuit het INTERREG-programma werden de voorziene restgelden echter langer gereserveerd, waardoor de goedkeuring van een nieuw project geen kans van slagen meer had. Omdat we het toch belangrijk vonden om zo veel mogelijk mkb-bedrijven in deze moeilijke tijd te ondersteunen, hebben we besloten om binnen het lopende Digipro-programma extra financiële ruimte voor ondernemers te creëren.”

Ontwikkelingsprojecten met hoge diversiteit

De drie projecten die extra zijn beschikt, vertonen een grote diversiteit. Zo werken Dombauhütte Xanten, Hochschule Düsseldorf Institut ISAVE en Opiliones Winterswijk (NL) samen aan de ontwikkeling van een speciale toepassing van digitale sensoren voor gedetailleerde monitoring van onder andere luchtstromen, luchtdruk en vocht op historische ramen (bijvoorbeeld glas-in-lood ramen in kerkgebouwen), met als doel schadelijke effecten vroegtijdig op te sporen en potentiële schade op de lange termijn te voorkomen. Het Duitse bedrijf CA7 werkt samen met zijn Nederlandse partner Sport eXperience aan het aanpassen van de huidige UWB (Ultra Wide Band) technologie ten behoeve van de Skateboardsport die met het oog op Tokio 2021 de olympische status heeft verworven. Sensor-gebaseerde verzameling van skateboarddata, zoals bijvoorbeeld de snelheid van een atleet, worden vervolgens gebruikt om interessante statistieken via een app te delen om zo het fan-engagement te verhogen. Tot slot werken Sensor Partners en Heiner Roeder samen aan de ontwikkeling van een lekdetectie-apparaat, waarbij thermografische camerabeelden en infraroodtechniek worden gebruikt om warmtelekken in huizen op te sporen.

Verkenning van IoT-workshop

Gedurende de kick-off-meeting werden niet alleen een aantal administratieve aspecten van het programma besproken, maar ontstond met de deelnemende bedrijven ook een levendige interactie over de verschillende toepassingen van IoT. Erwin Altena: “Het is mooi om te zien dat een kick-off met bedrijven indirect ook leidt tot een inhoudelijke verkenning op andere technologische vlakken. Door met elkaar het gesprek aan te gaan, ontstaan gelijk ook andere innovatieve ideeën. We hebben met elkaar de intentie uitgesproken om in de toekomst op het gebied van IoT een aparte workshop te organiseren.”