Digipro

Digipro-subsidiebudget volledig benut door innovatieve ondernemers

​Het Europese INTERREG VA project Digipro is er in geslaagd haar beschikbare budget volledig in te zetten om innovatieve ondernemers te ondersteunen. Digipro verstrekt subsidies aan innovatieve mkb'ers in de grensregio, die zich richten op de digitale transformatie van producten, productieprocessen en bedrijfsmodellen. Nu het budget op is, is het helaas niet meer mogelijk om nieuwe aanvragen in te dienen, met uitzondering van enkele Digipro-coaching-vouchers.

high-angle-view-of-a-man-256381

Coaching-vouchers

Digipro begeleidt ondernemers stap voor stap bij het ontwikkelen van intelligente producten. Daarvoor zijn coaching-vouchers te verkrijgen. Nieuwe bedrijfsprocessen en businessmodellen die uit de digitale transformatie ontstaan, vragen om nieuwe manieren van organiseren en samenwerken. Een Digipro coaching-voucher kan worden ingezet om de organisatie intern voor te bereiden op de verdere digitalisering op de werkvloer. Daarmee neemt de kans toe dat bedrijven maximaal rendement uit de innovaties halen.

Ondanks de 'aanmeld-stop' blijven ondernemers die interesse hebben in internationale samenwerking van harte welkom om contact op te nemen met de Digipro-partners. Samen kunnen ze op zoek naar mogelijkheden om projecten te versterken, zowel inhoudelijk als financieel.

Intelligente grensregio
Digipro stimuleert het mkb bedrijfsleven in de grensregio om actief te anticiperen op en te participeren in de digitale transformatie van (productie)processen en producten. Daarmee benut het mkb tijdig de kansen die ontstaan bij de digitale transformatie die voortkomen uit de ontwikkelingen rondom Smart Industry. Via grensoverschrijdende uitwisseling gebruikt een flink aantal Duitse en Nederlandse mkb-bedrijven in het projectgebied hun innovatiepotentieel. Zij krijgen ondersteuning bij de deelname aan Smart Industry.

Oost NL is de leadpartner van Digipro en werkt intensief samen met de projectpartners: Huis van de Brabantse Kempen, LIOF, stichting Regionaal Centrum voor Technologie Gelderland, IHK Niederrhein, MCC, GEMIT, WIR4 en Euregio Rijn-Waal. Buiten het projectteam vormt de leadpartner een kring van "geassocieerde partners". Dit zijn organisaties die geen deel uitmaken van het partnerschap, maar wél in beperkte mate de uitvoering van het project mede faciliteren.

Digipro wordt in het kader van het INTERREG VA-programma Deutschland-Nederland door de Europese Unie ondersteund uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het project wordt gecofinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de provincies Gelderland, Limburg en Noord-Brabant, Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen, Europese Unie/INTERREG.​